Ulica Banjičkih žrtava 36, Senjak, Beograd

E-Mail : drmarija@breem.rs
  Kontakt : +381 65 4126411

O Nama

BREEM

Udruženje Biološko Regenerativne i Estetske Medicine

418

Udruženje biološko regenerativne medicine promoviše biološko regenerativne i estetske procedure i terapije koje poboljšavaju kvalitet života, fizičko i mentalno zdravlje. Bazirano je na spoju naučnih principa savremene medicine i saznjanja komplementarne medicine, polazeći od toga da je starenje uzrokovano fiziološkom disfunkcijom na koje primena klasičnih medicinskih saznjanja i procedura ne daje uvek dovoljan odgovor. Udruženje je bazirano na konvencionalnim saznanjima klasične medicine, fiziologije, biohemije i fizike i saznjanja komplementarnih terapija pri čemu ulazi dublje u fiziološko-regulatorne  sisteme i procese. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare i druge oblike edukacija.

Zastupnik udruženja je spec. dr Marija Jovanović

Kontakt:
Ulica Banjičkih žrtava 36, Senjak, Beograd.
Mob.tel 065 4126411