Banjičkih žrtava 32 (prvi sprat), Senjak, Beograd

E-Mail : drmarija@breem.rs
  Kontakt : +381 65 4126411

O Nama

BREEM – Udruženje Biološko Regenerativne Medicine

418

BREEM – Udruženje biološko regenerativne medicine promoviše biološko regenerativne i estetske procedure i terapije koje poboljšavaju kvalitet života, fizičko i mentalno zdravlje.

Bazirano je na spoju naučnih principa savremene medicine i saznjanja komplementarne medicine.

Polazimo od toga da je starenje uzrokovano fiziološkom disfunkcijom na koje primena klasičnih medicinskih saznjanja i procedura ne daje uvek dovoljan odgovor.

Naša misija

Udruženje je bazirano na konvencionalnim saznanjima klasične medicine, fiziologije, biohemije, fizike i saznjanja komplementarnih terapija pri čemu ulazi dublje u fiziološko-regulatorne  sisteme i procese.

Organizujemo, sami ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare i druge oblike edukacija.

Zastupnik udruženja BREEM je spec. dr Marija Jovanović

Kontakt:
Banjičkih žrtava 32 (prvi sprat), Senjak, Beograd.
Mob.tel 065 4126411