Ulica Banjičkih žrtava 36, Senjak, Beograd

E-Mail : drmarija@breem.rs
  Kontakt : +381 65 4126411

Guna Kolagen Terapija

GUNA KOLAGEN TERAPIJA

Da li je moguće usporiti degenerativne procese i ostvariti reparaciju mišićno skeletnog sistema?

Starenjem, povredama  i prekomernom aktivnošću dolazi do trošenja koštano zglobnog sistema. Guna medicinska sredstva na bazi kolagena predstavljaju terapeutski alat idealan u procesima reparacije i remodelovanja.

Tropokolagen sadržan u ovim preparatima daje biološku potporu tkivu, gde dolazi, nakon ubrizgavanja do deponovanja novo nastalih vlakna kolagena. Kolagen se ubrizgava lokalno gde je potrebno u cilju zamene, jačanja, restruktuiranja i zaštite tkiva mišično skeletnog sistema, poboljšavajući anatomsku strukturu i funkciju kolagenskih vlakana, istovremeno obezbedjujući i mehaničku podršku.

Koje je polje primene kolagena za ubrizgavanje?

7 Guna medicinskih sredstava na bazi kolagena su specifična za svako područje skeleta i za ciljane bolesti:

  • MD Neck- vratna regija
  • MD Thoracic- grudna regija
  • MD Lumbar- regija donjeg dela ledja
  • MD Shoulder – ramena regija
  • MD Hip- kuk
  • MD Knee- koleno
  • MD Small joints- mali zglobovi

Takodje postoji i jedno Guna medicinsko sredstvo na bazi kolagena koje je specifično za područje išijaldičnog nerva- MD Ischial

Kako intervenisati sa Guna medicinskim sredstvima na bazi kolagena?

Guna medicinska sredstva  na bazi kolagena predstavljaju idealan alat za 3 tipa kliničkih slučajeva u ortopediji- traumatologiji:

  • Patologija prekomerne aktivnosti
  • Procesu starenja koji utiče na tkiva mezodermalnog porekla, kako što su kosti, tetive, ligament, mišići i, uopšteno, kod problema na nivou ekstracelularnog matriksa
  • Degenerativnih promena sekundarnih do hroničnih upalnih procesa traumatskog porekla

GunaKolagen01 za biolosko regenerativnu medicinu